Od kiedy będą prowadzone zapisy do I Komunii w 2021

Ten akapit adresujemy do osób, które poszukują informacji o zapisach na katechezy przygotowujące do I Komunii na następny rok. W obecnej jednak sytuacji trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przypominamy, że nie było jeszcze I Komunii z tego roku - wyznaczyliśmy już trzecią datę (niedziela, 20 września 2020), ale nie mamy pewności, czy uda się ten termin utrzymać.

Trwające nadal oraniczenia dotyczące kościołów utrudniają zarówno planowanie, jak i realizację tych planów duszpasterskich. Zasadne wydaje się być odroczenie zapisów komunijnych do początku września 2020. Prosimy zainteresowanych o śledzenie kalendarza parafialnego i wiadomości publikowanych w biuletynie.

Prosimy także o modlitwę za dzieci, rodziców, duszpasterzy i całą parafię.

Czytaj więcej: Zapisy do Komunii na 2021

 "Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" [zob. KKK 1407]

WPROWADZENIE
Pierwszym zadaniem rodziców jest odnowienie i umocnienie osobistej więzi z Chrystusem. Dopiero wówczas ma się naturalne podstawy do przekazywania doświadczenia wiary dzieciom. Wychodząc z takiego założenia, należy zauważyć, iż nie ma tu potrzeby stosowania specjalnych zabiegów czy technik. Wystarczy zwykła codzienna modlitwa, cotygodniowa Msza Św., regularna spowiedź i komunia święta. Ponad to ważne są również relacja społeczne, budowane na sumiennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Całość tego zagadnienia sprowadza się zatem do dbałości o dwie rzeczy:
1. wzajemną miłość i szacunek rodziów jako małżonków.
2. pogłębienie rozumienia sakramentów świętych.

 • ZAPISY
  1. Zapisy do I Komuni na rok 2021: w obecnej sytuacji trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przypominamy, że nie było jeszcze uroczystości I Komunii 2020 i choć wyznaczony został kolejny termin (niedziela, 20 września 2020), nie mamy pewności, czy uda się to zrealizować. Trwająca nadal kwarantanna utrudnia zarówno planowanie, jak i realizację planów duszpasterskich. Zasadne wydaj się być odroczenie zapisów komunijnych do początku września 2020. Prosimy zainteresowanych o śledzenie kalendarza parafialnego i wiadomości publikowanych w biuletynie. Prosimy także o modlitwę za dzieci, rodziców, duszpasterzy i całą parafię.
  2. Osobami upoważnionymi do rejestracji dziecka są tylko rodzice lub jego prawni opiekunowie
  3. Rejestracja odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej.
 • WYMAGANIA
  1. Przynależność rodziców dziecka / rodziny do wspólnoty parafialnej przez okres minimum 1 roku.
  2. Dziecko powinno mieć ukończony siódmy rok życia (w dniu zapisu). 
  3. Dokonanie zapisu na formularzu zgłoszeniowym w okresie do tego wyznaczonym.
  4. Świadectwo Chrztu św. dziecka - gdy dziecko jest ochrzczone w naszej parafii wystarczy jedynie zgłosić ten fakt przy rejestracji.
 • TERMINY I KOMUNII
  • Uroczystość I Komunii Świętej organizowana jest co roku, najczęściej w miesiącu maju.
  • Uroczystość I Komunii poprzedza specjalny kurs przygotowawczy, obejmujący nie mniej niż 20 spotkań - kurs skierowany jest do dzieci i rodziców. Obydwa typy katechez są obowiązkowe.
  • Terminy spotkań - zarówno dla dzieci jak i rodziców - sprawdzić można w kalendarzu (poniżej lub ogólnym).
  • Termin uroczystości komunijnej publikowany jest po połowie października.

 

Kalendarz Komunii

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Komunia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.