Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Co warto wiedzieć o przynależności do parafii?

No cóż, o swojej parafii warto wiedzieć w zasadzie wszystko.

Pomocnym źródełem może być biuletyn parafialny. W każdą niedzielę drukowany jest nowy numer. Warto zatem do niego zajrzeć, by zapoznać się z najbardziej aktualnymi informacjami o tym, co się dzieje w parafii i co będzie się działo w niedalekiej przyszłości - najnowyszy numer możesz przejrześ tu, a archiwalne pod tym linkiem.

Warto też pamiętać, że samo „chodzenie do kościoła” nie jest tym samym, co „przynależności do parafii”.
W rozumieniu Statutu PMK za osobę zapisaną do konkretnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej uznaje się tę, która dobrowolnie dokona zgłoszenia do parafii i dba o utrzymywanie z nią żywej więzi. Może się ona wyrażać między innymi przez:

 • udział w organizowanych przez L-PMK nabożeństwach lub zdarzeniach;
 • dbałość o funkcjonowanie L-PMK,
 • materialne lub duchowe dobro,
 • członkowstwo w programi Gift Aid, prowadzonym w L-PMK - Statut Polskiej Misji Katolickiej daje dużą swobodę Lokalnym Wspólnotom Polskiej Misji Katolickiej (w naszym przypadku parafii pw. św. Andrzeja Boboli na Hammersmith) w określaniu czasu karencji, czyli czasu, który upływa pomiędzy złożeniem wniosku / aplikacji a faktycznym przyjęciem do parafii.
  WAŻNE DOPOWIEDZENIA:
 • niestety, nie możemy pomóc w załatwieniu potrzebnych poświadczeń „od ręki”. Prosimy zatem, by zapoznać się jeszcze z dwoma terminami
  1. czas - prosze pamiętać, że złożenie wypełnionej i podpisanej aplikacji o przynależność do parafii nie działa natychmiast. Do otrzymania "statusu parafianina" potrzebny jest jeszcze czas, który możemy nazwać okresem adaptacyjnym. Jego długość określany jest przez uchwałę Rady Administracyjnej i może potrwać od kilku dni do kilku miesięcy. W naszej parafii trwa on 3 miesiące.
   Okres ten jest normalną procedurą, stosowaną w rozwiązaniach administracyjnych. Jest też uzasadniony dbałością o dobrze rozumiany interes osób utrzymujących kościół i animujących religijno-społeczy wymiar parafii. Ma on również swoje uzasadnienie w doświadczeniu duszpasterskim i studium różnych przypadków, z jakimi mieliśmy do czynienia.
   Uwaga: proboszcz parafii może ten okres skrócić o cztery tygodnie.
  2. okres przynależności – zrozumiałym jest, że skoro określone zostały zasady zapisu do parafii, powinny też istnieć reguły opisujące wypisanie się z parafii lub wygaśnięcie przynależności do niej. Rada Administracyjna L-PMK HAMMERSMITH - kierując się regulacjami GDPR - przyjęła rozwiązanie, by brak kontaktu z parafią, kancelarią, kościołem lub wspólnotą przez jeden rok, zwalniał parafię z otrzymywania danych osobowych w rejestrze i przenosił kartotekę osoby lub rodziny do archiwum. System informatyczny i jego zabezpieczenia daje możliwość wprowdzenia okresu zachowawczego, co w praktyce wydłuża aktywność karty parafianina o jeszcze jeden rok, po którym karta przenoszona jest definitywnie do archiwum. Przeniesienie do archiwum oznacza wykleślenie rekordu z listy parafian,  jakiekolwiek działania administracyjne wymagają ponownego zapisania się.
Skąd wziąć formularz złoszeniowy do parafii?

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, które wprowadzone zostały w życie w miaju 2018 roku troszkę skomlikowaly nam życie i zawęziły dostępność formularzy, co znalazło równiez swoje odzwierciedlenie w w postaci wycofania ich z "szuflady" na naszej stronie.

W sytuacji prawnej, w której znaleźliśmy się od promulgowania zasad GDPR, najlepszym (i najpewniejszym) sposobem uzyskania odpowiedniego formularza, będzie osobista wizyta w kancelarii parafialnej,  w godzinach jej funkcjonowania.

Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie będzie to łatwe, nie mniej jednak praktyka pokazuje, że jest to najskuteczniejsza metoda.

A zatem oszczędzając swój czas i czas osób pracujących w parafii, warto włożyć trochę wysiłku, by skorelować własny  kalendarz z kalendarzem parafii. Jesteśmy przekonani, że pomoże to załatwić wszystko za jednym razem.

Dzwoniłam/-łem do kancelarii, ale nikt nie odbiera...
W przypadku, gdy nikt nie odbiera telefonu, najlepiej zostawić krótką wiadomość i własny numer telefonu.
Postaramy się oddzwonić w możliwie najbliższym czasie.

Warto jednak sprawdzić, jak działa kancelaria.
Dla przypomnienia:
 • TRYB ZWYKŁY
  • poniedziałek, 10:30-12:00
  • środa, 10:30-12:00
  • czwartek, 17:30-19:00
  • sobota, 10:30-12:00
 • TRYB WAKACYJNY
  •  sobota, 10:30-12:30
 • INNE
  • "Inne" czyli dni ustawowo wolne od pracy (np. "half term" i "bank holiday") ogłaszane są na stronach urzędowych UK.
   Na wszelki wypadek zachęcamy do sprawdzenia kalendarza Kancelarii.
Jak zapisać się do parafii?
Polscy katolicy w Anglii korzystają z dobrodziejstw wypracowanych przez angielskich katolików. Różnica - oczywiście oprócz języka - polega na tym, że Polacy mogą tworzyć parafie personalne w ramach organizacji charytatywnej, kóra nosi nazwę Polska Misja Katlicka w Anglii i Walii. Tak się składa, że nasza parafia i kościół od samego początku należy do struktur PMK. Może zatem przymować nowych członków lub - zgodnie ze statutem Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii - skreślać z listy nieaktywnych bądź niespełniających wymogów członków.
Zapisanie się do parafii rozpocząć należy od dostarczenia do kancelarii parafialnej wypełnionego we wszystkich sekcjach formularza (zatwierdzone są dw: dla osób samotnych i dla rodzin). Po przyjęciu zgłoszenia obowiązuje okres trzech miesięcy oczekiwania, podczas którego weryfikowane są dane udostępnione w formularzu. Po upływie tego czasu - jeżeli nie było informacji odmownej (podanej drogą listowną, elektorniczną bądź osobiście przez duszpasterza) - należy uważać siebie za członka polskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie (czyli Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii).
 
Formularz należy  wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do parafii (najlepiej osobiście do kancelarii)

 

Przynależność do Parafii

 

Duszpasterstwo poza granicami ojczystego kraju ma swoją własna specyfikę, co przejawia się m.in. w innej niż w Polsce formie przynależności do parafii.

Poza tym, przynależność do parafii personalnych w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie wchodzi w konflikt z przynależnością do parafii terytorialnych (np. w Polsce). Jednakże Polacy przebywający dłużej niż sześć miesięcy poza granicami swoich parafii terytorialnych, sami powinni zadbać o formalny wpis do wybranej lub dostępnej katolickiej wpólnoty personalnej PCM. Bez takiej deklaracji duszpasterze lokalny wspólnot (L-PCM) nie mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

Nasza parafia jest parafią personalną. Należy do niej ten, kto z własnego wyboru wpisał się do parafii i uczestniczy we Mszach świętych w naszym kościele. Od strony formalnej nazywanie jest to OBOWIĄZKIEM ZAPISANIA SIĘ DO PARAFII.

Specjalny formularz do wpisania podstawowych danych osobistych można odebrać w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub pobrać z naszej strony internetowej (formularz dla rodzin , formularz dla osoby samotnej).

Apel o zapisanie się do parafii kierujemy przede wszystkim do osób i rodzin, które w ostatnich latach czy też miesiącach przyjechaly do Londynu i podjęły decyzje, aby zostać tu przez najbliższych parę lat lub na stałe. Zapisanie się do parafii jest ważne z wielu powodów związanych m.in. z załatwieniem formalności w sprawie sakramentów świętych (chrzest, bierzmowanie, I Komunia św., małżeństwo), wystawieniem referencji do szkół katolickich, wystawianiem referencji dla rodziców chrzestnych itd.
Pomyśl i podejmij decyzje!

Przy zmianie adresu lub powrocie do kraju prosimy o powiadomienie kancelarii parafialnej.

Dziękujemy za współpracę.

Dlaczego muszę się zapisać do parafii? Czy nie wystarczy, że chodzę do kościoła?
W ramach prawa angielskiego jesteś wolnym człowiekiem i oczywiście Ty podejmujesz decyzje związane z Twoim życiem lub życiem Twoich bliskich. Co więcej, Twojej wolności strzeże również konstytucja europejska, do której odnosisz się jako jej obywatel/obywatelka. Niestety, w praktyce jest trochę inaczej, gdyż – chociażby w przypadku przynależności do parafii – brak deklaracji z Twojej strony ogranicza możliwości osób za nią odpowiedzialnych. I tak rozmaite czynności kancelaryjne (np. podpisanie form do szkół katolickich, spisanie protokołu przedmałżeńskiego, wydawanie różnych poświadczeń, itp.) związane jest z koniecznością przynależenia do konkretnej wspólnoty. Siłą faktu, samo tylko chodzenie do kościoła nie wystarczy, chociaż jest bardzo ważne i godne pochwały.

 

Co to jest Gift Aid?
Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych, działających w Wielkiej Brytanii. Upraszczając, mechanizm: ten sprowadza się do tego, że urząd podatkowy zwraca pewną wartość zapłaconego przez płatnika podatku. Wystarczy jedynie, że konktertna instytucja przedstawi pod koniec roku rozliczeniowego wysokość kwoty zebranej przez Gift Aid, ma status "organizacji charytatywnej", dysponuje deklaracjami podpisanymi przez podatników należących do niej.  
 
W warunkach naszej parafii wygląda to tak, że każdy funt złożony poprzez Gift Aid powiększony jest o 0,25 pensów. Należy zauważyć, że to Ty decydujesz o części zapłaconego przez ciebie podatku oraz że dokonuje się to bez dodatkowych zabiegów. Wystarczy, że podpiszesz deklarację i wybierzesz jedną z trzech form wpłacania swoich ofiar: do specjalnej koperty, jednorazowo (chodzi o czek wpłacany w dowolnym czasie i kwocie) lub przez Standing Order.

Wspomniane deklaracje dostępne są przy wejściu do kościoła, w zakrystii, kancelarii a także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do współpracy!!!

 

Mam trudny problem. Czy jest możliwe, aby się spotkać i porozmawiać?
Zagadnienia z zakresu życia duchowego, potrzeba rozmowy oraz kwestie związane z wiarą, mają często bardzo ważne znaczenie i głębokie podłoże. Potrzebują zatem o wiele więcej czasu do ich rozwiązania. Często związane są z dużym wysiłkiem emocjonalnym i intelektualnym. W takich czy im podobnych kwestiach zapraszamy do spotkań indywidualnych i rozmów z duszpasterzem.

 

Sakramenty

Jak otrzymać świadectwo moralnosci do chrztu w nowym miejscu?
Od jakiegoś czasu mieszkam w innym miejscu / kraju. Nie zdążyłem /-łam dotrzeć do pobliskiej parafii katolickiej, żeby się do niej zapisać. Do tej pory wydawało mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo cały czas czuje się związany /-a z parafią, gdzie był mój Chrzest, Bierzmowanie, Małzeństwo... Gdy niedawno poproszono mnie, by być rodzicem chrzestnym, nagle okazało się, że nie mogę otrzymać świadectwa moralności! Dlaczego tak mnie ktoś potraktował i co mam teraz zrobić? 
W większości zmian, które towrzyszą naszemu życiu, łatwo przeoczyć sprawy ustawiane zwykle na drugim lub dalszym planie. Niestety, ich skutki wypływają w najmniej oczekiwanym miejscu i czasie. Dodatkowo sytuację potęgują rodzące się przy tym emocje, negatywne wrażenia i reakcje. W ostateczności jednak warto je wygasić, bo nie przyniosą rozwiązania, a jedynie rozgoryczenie i smutek.
O wiele lepszym wydaje się być szukanie sposobów na rozwiązanie zaistniałej sytuacji niż winnych. Jakie zatem należy podjąć działania?
 • w nowym kraju / miejscu odszukać kościół / parafie katolicką i tam się zapisać. To ważne!
 • mieć świadomość, że z ksiąg metrykalnych rodzinnej parafii (chodzi o rejestry Chrztu, I Komunii czy Bierzmowania) nie skreśla się ludzi, którzy zmienili miejsce zamieszkania czy parafię;
 • trzymać się wspólnot katolickich w miejscu / kraju, w którym się żyje, pracuje czy mieszka;
 • zapoznać się z wymogami i prawami nowego miejsca zamieszkania wynikającymi z rezydentury (pobyt poza adresem stałego zamieszkania dłuższym niż 6 miesięcy);
 • zapoznać się z wymogami lub oczekiwaniami odnoszącymi się do procedur lub prawa kościelnego;
 • pamiętać, że nowe unijne rozporządzenia, odnoszące  się do ochrony danych osobowych, wymagają osbistego załatwiania tych spraw, bez osób trzecich (od maja 2018 r. osoby pośredniczące powinny legitymować się notarialnym upoważnieniem).
Mam być rodzicem chrzestnym i potrzebuję zaświadczenie...
Świadectwo moralności albo potocznie "ten papierek" to powszechna procedura w praktyce duszpasterskiej Kościoła w Europie. Wbrew przypisanej mu popularnej nazwie jest (lub powinien być) oficjalnym dokumentem, opatrzonym podpisem, datą i pieczęcią. Potwierdza on, że osoba legitymująca się nim jest praktykującym katolikiem, nie znajduje się w karach kościelnych lub stanie wykluczającym (niezgodność życia z przykazaniami Bożymi i kościelnymi) oraz moralną pewność, co do godziwości piastowania tej funkcji oraz braku przeszkód co do wieku.
  UWAGA:
 1. osoby podejmujące w naszej parafii starania o taki dokument  muszą formalnie do niej należeć od co najmniej 3 miesięce;
 2. osoby już do naszej parafii nie potrzebują takowych poświadczeń .
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej.
 
Jak można załatwić chrzest dziecka?
Narodziny dziecka niosą ze sobą wiele zmian. Niektóre z nich są bardzo budujące i nadają życiu rodziców zupełnie inny wymiar. Są w nich i takie, o których wcześnie nie było okazji (lub potrzeby) myśleć, choć bez wątpienia należą do ważnych. Wśród nich ważne mogą być również pytania o religię, jej miejsce w życiu nowego członka rodziny, praktyki religijne i ich związki z wyznawaną wiarą. Istotną sprawą będzie zapewne kwestia Chrztu. I tu mogą zaczynać się przysłowiowe "schody".
Jednak ...spokojnie! Trzeba zachować spokój, bo dla większości osób, spełniających zaledwie cztery warunki problem w zasadzie nie istnieje.
  Jakie to są warunki?
 • uporządkowana kwestię ślubu kościelengo,
 • przynależność do Polskiej Misji Katolickiej (chodzi o formalne wpisanie się polskiej parafii należącej do PCM-u),
 • jasność odnośnie wychowania swojego dziecka w wierze, którą sami się kierują,
 • uczestnictwo w katechezie chrzcielnej.
W przypadku osób mniej związanych z Kościołem (albo - z jakichś powodów - nie spełniających w.w. warunków) sprawa Chrztu jest wyśmienitą okazją, do uporządkowanie ważnych spraw. Warto o tym porozmawiać, dlatego zapraszamy do spotkania w naszej kancelarii parafialnej.

 


Kiedy i jak zamowić Mszę Swiętą?

Nieraz odczuwam potrzebę zamówienia Mszy Św. Chciałbym powierzyć ważną sprawę modlitwie innej osoby lub wspólnoty (np. parafii). Co wtedy zrobić? Czy można zamowić Mszę Swiętą? Kiedy można zamowić Mszę Swiętą? Jak można zamowić Msze Swiętą?

Okazuje się, że takie pragnienie nie jest czymś dziwnym, nienormalnym czy rzadkim. W codzienności zdarza się - i to nawet często - że prosimy o pomoc, o "trzymanie kciuków" za coś lub kogoś, o wstawiennictwo, o polecenie sprawy komuś "wyżej", o pamięć i poręczenie. Takie jest nasze ludzkie, intuicyjne działanie. Nie powinno zatem wyhamowywać nikogo (a tym bardziej człowieka wierzącego w Boga) pragnienie powierzenia Bogu ważnych - z jakiś znanych tylko nam powodów - spraw. Sam akt powierzenia może wyglądać różnie, ale praktyka życia  dowodzi, że najdoskonalszą modlitwą Kościoła jest Eucharystia. W Tradycji i wielu dokumentach teologicznych, kanoniczych czy duszpasterskich, wręcz zachęca się, by osoby wierzące korzystały z takiej właśnie praktyki, czyli zamawiały Mszę św. w konkretnej intencji.
Źródła, dla których odkrywamy potrzebę, by odprawiona została Msza Św. są przeróżne. Przeglądając księgę intencji mszalnych odkrywamy, że ich skala i rozpiętość są bardzo rozległe. Dla pewnej przejrzystości i z dużym uproszczeniem zostały one zgrupowane w trzech kategoriach (często kategorie te mieszają się ze sobą i uzupełniają, tworząc nowe):

 • intencje dziękczynne:
  • za obecność Boga w różnych przypadkach życia codzinnego;
  • za powrót do zdrowia lub szczęśliwe zdarzania (np. operacja);
  • ocalenie z trudnych zdarzeń (np. z wypadku);
  • spełnienie długo oczekiwanego pragnienia (np. znalezienie pracy dobrej pracy);
 • intencje prośby:
  • o ochronę lub opiekę nad rodziną lub konkretną osobą;
  • w jakiejś specjalnej - dla osoby zamawiającej - intencji;
  • o opiekę Bożą przez wstawiennictwo ulubionego Świętego (np. Matki Bożej)
  • o pomoc Bożą dla jakiejś wspólnoty lub organizacji;
 • intencje przebłagalne:
  • za dusze w czyścu lub konkretne dusze osób zmarłych;
  • za dusze zmarłych z rodzin z okazji różnych rocznic (np. rocznicy śmierci);
  • intencje fundacyjne.

A teraz kiedy i jak można zamowić Mszę Swiętą? W zasadzie zamówienie Mszy ogranicza jedynie dostępność terminów i kalendarza osoby zamawiającej.
W naszym kościele Msze Św. odprawiane są :

 • w tygodniu: o 10 am i 7 pm,
 • w soboty: 10 am i 6 pm,
 • w niedziele: o 8.30 am, 10 am, 12 pm, 3 pm (HestoN) i 6 pm

Mszę można zamówić:

 • podczas pobytu w kościele - najlepiej skontaktować się z księdzem i ustalić z nim na miejscu wszystkie detale (data, godzina, treść intencji, stypendium);
 • w kancelarii parafialnej - prosimy, żeby sprawdzać godziny otwarcia (np. na naszej stronie internetowej);
 • telefonicznie - można zadzwonić pod numer +44 (0) 208 743 8848 i ustalić w/w szczegóły;
 • e-mail'owo - kontakt z parafią, proboszczem lub wikariuszem.

Zatem możliwości jest wiele. ZAPRASZAMY!

Na naszej stronie dostępny jest  kalendarz intencji, gdzie można sprawdzić treść zamówionej przez siebie Mszy.

  UWAGA:
 1. Jeżeli nie ma jej w spisie, może to oznaczać, że albo nie została jeszcze >wpisana do kalendarza, albo nastąpiła jakaś nieścisłość, którą najlepiej wyjaśnić kontaktując się na jeden z czterech wymienionych wyżej sposobów.
 2. Proszę pamiętać, że nie wszystkie godziny Mszy są wolne, czyli ludzie rezerwują sobie dogodne dla siebie daty i godziny Mszy. Może się zatem zdarzyć, że wytypowana "nasza" data, została już wczesniej zarezerwowana. Wówczas szukamy innego terminu, pamietając, że jeden kapłan może odprawić w tym samym czasie tylko jedną intencję.

 


Małżeństwo - ślub z niekatolikiem?
Czy mogę zawrzeć małżeństwo z osobą, która:
 • nie jest ochrzczona,
 • jest ochrzczona, ale nie wierzy,
 • nie jest katolikiem, ale jest chrześcijaninem,
 • jest innej religii?
Generalnie odpowiedź powinna brzmieć: TAK. I w wielu przypadkach udaje się szczęśliwie doprowadzić do ceromonii małżeństwa. Trzeba jednak na wstępie wspomnieć o istotnej sprawie. Sakrament Małżeństwa wnosi w związek dwojga ludzi wiele dobra, którego źródłem jest nieskończona wszechmoc Boga. W sensie jednak faktycznym procedury przygotowawcze mają pomóc głównie stronie katolickiej, która otwiera się całkowicie na owoce Sakramentu. Ta "druga połówka" w małżeństwie mieszanym uczestniczy w całym procesie jako dopełniająca wspólnotę, gdyż katechizm poucza nas, ze ma to być przymierzem, "przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" [KPK Kan. 1055 - § 1].
Najważniejszą rzeczą jest to, by odbydwoje w wolności pragnęli być razem, by wypowiedzieli to pragnienie w sposób dostępny dla swojego stanu umysłu, przekonań lub wiary.
Co do szczegółów prosimy, by omówić je ze swoim duszpasterzem lub osobą do tego delegowaną.
 
Jakie dokumenty bedą potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce?
Na wstępie warto wspomnieć, że poniższe uwagi i informacje mogą ulec zmianie. Zachęcamy zatem, by po lekturze poniższego artykułu skontaktować się z duszpasterzem, albo przestudiować publikacje PCM
 
Prawdziwa mozaika, jaką tworzy życie w tak wielkiej aglomeracji jak Londyn, stawia nieraz w trudnych sytuacjach. Poniżej opisane są zaledwie jedynie niektóre z nich.
 1. ŚLUB CYWILNY:
  1. w Anli - obydwoje sa obywatelami UE:
   • Paszporty
   • deklaracje woli.
  2. w Polsce - cudzoziemcy zamierzający zawrzeć związek małżeński w Polsce składają w USC:
   • paszport,
   • pełny odpis aktu urodzenia oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula,
   • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa - tzw. Certificate of No Impediment to Marriage oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone za zgodność przez konsula. Zaświadczenie Certificate of No Impediment to Marriage musi być poświadczone przez Foreign and Commonwealth Office (adres: The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, Norfolk House -West, 237 Silbury Boulevard, Milton Keynes MK9 2AH, tel. 03000002244, fax: 01908295122. UWAGA: poświadczenie ma formę APOSTILLE). [źródło: Wydział Konsularny Ambasady Polski w Londynie]
 2. ŚLUB tzw. "konkordatowy":
    1. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
    2. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce, która nie jest katolikiem:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
   • Dyspensa Rektora PCM dla katolika.

Dla spisania protokołu przedmałżeńskiego w ramach duszpasterstwa polskiego w Anglii przynajmniej jedna ze stron musi należeć do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

 

O co chodzi z tym kursem przedmałżeńskim? Proszę o krótke wyjaśnienie
Certyfikat ukończenia kursu przedmałżeńskiego jest jednym z dwóch dokumentów, które są niezbędne do spisania prtotokołu przemałżeńskiego.
Każda polska parafia, działająca w ramach PCM (Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii), orgaznizuje takie kursy. Dzieje się to jednak według dogodnego dla danej parafii i jej duszpasterzy czasu oraz trybu. Nie należy zatem dziwić się np. innym sposobom lub datom kursu. To są w zasadzie szczegóły organizacyjne. Najważniejszymi rzeczami są:
 • (a.) stworzenie możliwości zdobycia takiego dokumentu
 • (b.) omówienie zagadnień odnoszących się do Sakramentu Małżeństwa z zakresu teologii, moralności i prawa kanonicznego.
Udzial w kursie przedmałżeńskim nie wymaga specjalnych dokumentów. Zasadniczo zapisanie się na listę uczestników i udział w spotkaniach są wystarczającymi warunkami.

Jeżeli chodzi o naszą parafię, to kursy przedmałżeńskie zorganizowane do 2011 roku miały dwie edycje: wiosenna i jesienna.
Trwały osiem tygodni, gdyż potkania przeprowadzone były w niedziele, ok. 18.30. Kazde spotkanie trwało ok. 1 godziny - chociaz na życzenie kursantow - bywało nieraz dlużej. Katechezy prowadzone były przez duszpasterza, osobę związanią z poradnią rodzinną i psychologa.
W ostatnim dniu kursu wręczane były dyplomy ukończenia.
Kurs przeprowadzony w na wisnę 2012 r. pomógł wypracować nową formę. Okazało się bowiem, że wiele osób - nie mając zbytnio czasu i możliowści - postulowało, aby zrobić te spotkania w bardziej scalonym bloku, zamiast poświęcić temu aż osiem kolejnych niedziel. Ponadto większość uczestników postulowało, aby rozpoczynały się wieczorem, najlepiej po godz. 19:00. Tak się też stało i od tej edycji kursu spotkania prowadzone były codziennie przez osiem dni, po 90 min. (czasami, pytań było tak dużo, że spotkania sie wydłużały).
Opierając się na tym doświadczeniu, wszystkich, którzy planują Sakrament Małżeństwa w niedalekiej przyszłości, zapraszamy do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim w dwa kolejne tygodnie, bez zajęć od piątku do niedzieli (brak wolnych sal).
 • TERMINY:
  • edycja jesienna 2017: od 16 do 26 padziernika (przerwa: w dn. 20-22.X). Zapisy od 16 Października
  • edycja wiosenna 2018: od 5 - 15 Marca (przerwa: 9-11.III). Zapisy od 5 Marca
  • edycja jesienna 2018: od 15 - 25 Listopada (przerwa: 19-21.XI). Zapisy od 15 Października.
 • UWAGI OGÓLNE:
  • rozpoczęcie o 20.00
  • długość spotkania: ok. 90 min.
  • miejsce: kawiarnia parafialna lub Sala św. Józefa.
 

Czy świadectwo ukończenia kursu przedmałzeńskiego w szkole średniej jest ważne?

 

Nauki przedmałżeńskie ze szkoły średniej mogą być uznane za wystarczające, ale decyzję należy zostawić konkretnemu duszpasterzowi spisującemu protokół.
Od strony praktycznej, dyplom powinien mieć numer i rok z tzw. dziennika podawczego lub innego dokumentu, ktory pozwoliłby oddtworzyć jego przebieg, a także nazwiska jego uczestników i prowadzącego oraz zakres omówionego materiału. W przypadku jego braku dokument ma charakter czasowy (zwykle kilka lat).
 
Życie na Wyspach stawia wiele osób wobec nowych wyzwań, o których spokojna codzienność w średniej szkole nie miała pojęcia. Zachecamy zatem do odświeżenia swoich wiadomości z zakresu religii, praktyki życia, prawa kanonicznego i teologii moralnej.
Poza tym, spotkania z ludźmi w ramach kursu to świetna okazja do poszerzenia doświadczeń wiary i życia.
Kiedy będzie następny kurs przedmałżeński?
W zasadzie wspomniany kurs organizujemy w parafii dwa razy w roku: seria wiosenna (luty-marzec) i seria jesienna (październik-listopad). Data każdego cyklu ustalana jest w zależności od zajęć duszpasterskich i dostępności sal.
  TERMINY:
 • edycja jesienna 2017: od 16 do 26 padziernika (przerwa: w dn. 20-22.X). Zapisy od 16 Października
 • edycja wiosenna 2018: od 5 - 15 Marca (przerwa: 9-11.III) -  w związku z licznymi obowiązkami duszpasterskimi kurs wiosenny zostal odwołany***
 • edycja jesienna 2018: od 15 - 25 Listopada (przerwa: 19-21.XI). Zapisy od 15 Października.
 • edycja wiosenna 2019: od 18 - 28 Marca (przerwa: 22-24.XI). Zapisy od 10 Lutego.
 • edycja jesienna 2019: od 11 - 19 Listopada (przerwa: 15-17.XI). Zapisy od 13 Października.
 • edycja wiosenna 2020: od 09 - 19 Marca (przerwa: 13-15.XI). Zapisy od 16 Lutego.
  Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń:
 • w kościele,
 • w biuletynie
 • na stronie parafii (zob. BOP>kalendarz).
 
Od jakiegoś czasu mieszkamy razem. Zamierzam się pobrać. Od czego zacząć?
Małżeństwo to poważna decyzja. Nie załatwia się jej z dziś na jutro. Wymaga wielu przemyśleń i często towarzyszą mu liczne przeszkody. Jednak w myśl naszej religii jest Sakrament Małżeństwa to jedyna droga, która pomaga wzbogacić związek dwojga ludzi o wymiar nadprzyrodzony i sprawić, by wysiłki każdego z nich zaowocowały łaskami Chrystusa. Zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej. W sprawie ślubów prosimy o kontaktowanie się z proboszczem.

 

 

Czy zajęcia na kursach przedmałżeńskich prowadzone są również w jezyku angielskim?

 

Niestety, nie. Uczestnictwo w kursie nie wymaga ani przynależności do parafii, ani Bierzmowania zatem nie ma przeszkód, żeby uczestniczyć w nich tam, gdzize forma językowa lub czas prowadzenia kursu są bardziej dostosowane do preferencji zainteresowanych nim osób. Poza tym, wydaje się, iż angielskojęzyczna wersja spotkań jest bardziej powszechna, dlatego pozostajemy przy polskiej, kierując swoją ofertę dla Polaków, którzy nie mogą jeszcze przedrzeć się przez barierę języka.
Osobom szukającym kursów w tym języku podpowiadamy, żeby zechcieli skorzystać z propozycji angielskich katolickich parafii. Ich certyfikaty też są ważne.
Można również skorzystać z kursów angielskojęzycznych w parafii Księży Marianów na Ealingu.
 
Jak zapisać się na kurs przedmałzeński?
Kurs przedmałżenski jest katechezą, która ma za cel przygotowanie (a właściwie przypomnienie sobie wiedzy religijnej) do Sakramentu Małżeństwa.
Nie ma konieczności należenia do parafii, w której kurs jest organizowany, ale warto sprawdzić zasady, jakie porządkują organizowanie takich spotkań, czas ich trwania czy formę porwadzenia.
 
W naszej parafii wpisanie na listę uczestników kursu może być dokonane przez:
 • list email (church"małpka"stbobola.co.uk),
 • telefon do kancelarii (020 8743 8848),
 • kontakt z duszpasterzem ,
 • osobiste wpisanie się na listę w dniu rozpoczęcia kursu.

Ważne jest, aby po wpisaniu się, uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, gdyż opuszczenie dwóch spotkań rozumiane jest jako rezygnacja.

 

Aplikacje

Jak mogę podpisać aplikację do szkoły dla mojego dziecka?
W punkcie wyjścia należy przyjąć założenie: dziecko jest najważniejsze!
Wielu rodziców, ma w tym miejscu poważne trudności, bo albo trudno udowodnić związek dziecka/rodziców z konkretnym kościołem lub parafią, albo okazuje się, że jakoś jeszcze nie udało się (lub nie było takiej potrzeby) zapisać do polskiej katolickiej parafii.

Aplikacje do szkół katolickich zawierają zwykle pytania dotyczące wiary, praktyk religijnych, udziału we Mszy Św. a także aktywności w życiu parafii. Czyli nikt nie wnika w prywatność, a zadaje jedynie pytania o praktyki religii katolickiej.

Zdarza się, że duszpasterz - mimo dobrych intencji - nie może podpisać aplikacji do szkoły, bo po prostu nie ma wystarczającej wiedzy o osobie/osobach, których wiarygodność ma potwierdzić. Zwyczajowo potrzeba:
 • przynależności do konkretnej parafii (chodzi o osobiste wpisanie się do jednej ze wspólnot Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii)
 • historii przekraczającej pięcoletnią obecność we wspólnocie.

Proces składania aplikacje w trakcie pandemii:

 1. Wypełnij aplikacje (Certificate of Catholic Practice) w przypadku szkół katolickich lub odpowiednią formę wymaganą przez szkołę do, której aplikujesz (np Church of England). Niewypełnione formularze nie będą podpisywane.
 2. Załącz aktualne dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) do korespondencji.
 3. Załącz listę szkół do których będziesz aplikować.
 4. Załącz zaadresowaną kopertę zwrotną z przyklejonym znaczkiem pocztowym.

Wypełnione aplikacje z załącznikami, prosze przesłać listownie na adres parafii.

Prosimy aby nie zostawiać tych spraw na ostatnia chwilę. 

 

Kolumbarium

Informacje ogólne
Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje od lat 80-ych. Zaistniała wówczas potrzeba miejsca do przechowywania prochów parafian lub osób, które nie chciały być pochowane na cmentarzach lub kolumbariach miejskich. Ówczesna Rada Parafialna podjęła decyzję o wybudowaniu jedenastu postumentów, z 770 skrytkami, umiejscowionych prostopadle do połudnowej ściany kościoła (róg Greenside Road i Leyfield Road). Udało się zmieścić je pomiędzy murem kościoła a ogrodzeniem, z wygospodarowaniem niewielkiego odstępu na przejście. Tą część nazywa się "najstarszą częścią". Obsługą całego przedsięwzięcia zajął się ks. kan. Ryszard Juszczak, ówczesny proboszcz, przy współpracy pana Tadeusza Świstaka.
Z czasem zaczęło brakować skrytek i podjęto decyzję o dobudowaniu kolejnej, "nowej części". Usytuowano ją na miejscu starego garażu, czyli u zbiegu ulic Greenside Road i Leysfield Road. Prace trwały kilkanaście miesięcy, ale po ich zakończeniu parafia mogła udostępnić aż 485 nowych skrytek (jedna z nich to "wejście" do mogiły zbiorowej).
Obecnie przygotowywana jest do otwarcia trzecia, najnowsza część kolumbarium z 286 skrytkami. Rozplanowano je wzdłuż ogrodzenia przy pierwszej części kolumbarium. Ma kształt muru oddzielającego przestrzeń modlitewną od ulicy Leysfield Road.
Poczytaj więcej: ściągnij
Oznakowanie kolumbarium

Każdej skrytce przypisano identyfikator, w którym znajduje się dokładna jego lokalizacja. Możemy go odnaleźć w prawym dolnym rogu każdej nowej tablicy. Oznaczenie składa się z trzech segmentów:

miejsce w kolumbarium - numer w bloku (numer w spisie ogólnym)

Jak to wygląda w praktyce?
Posłużymy się identyfikatorami realnie istniejącymi w kolumbarium.

 1. Przykład: 1/1-1 (1)
  ten opis dotyczy najstarszej części kolumbarium, czyli tej wzdłuż ściany kościoła. Bloki stoją prostopadle do budynku i na czole oznaczone są cyfrą arabską. Wszystkich takich bloków w tej części kolumbarium jest 11
  • "1/1" - chodzi o blok numer 1. Został on przełamany cyframi jeden albo dwa, oznaczającymi lewą albo prawą stronę bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Pamiętać należy jednak, by liczenie rozpoczynać od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od kościoła w stronę ulicy;
  • "(1)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 2. Przykład: A-1 (771):
  ten opis dotyczy kolumbarium przy kawiarni, czyli w samym rogu ogrodzenia kościelnego pomiędzy Greenside Road a Leysfild Road. Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały literami od A - N
  • "A" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczenie rozpoczynamy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(771)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 3. Przykład: 0-1 (771):
  ten opis dotyczy najnowszej części kolumbarium, rozmieszonego wzdłuż ogrodzenia w najstarszej części (tej z przykładu 1). Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały rzymskimi cyframi od 0 (zero) - XI
  • "0" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczymy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(1256)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.

 

Czy istnieje możliwość wykupienia miejsca w kolumbarium?
Tak. Kolumbarium jest dostępne dla parafian i osób związanych ze wspólnotą św. Andrzeja Boboli lub osób poleconych przez przynajmniej dwóch parafian.
  Aby nabyć prawo do pochowania prochów (swoich lub bliskiej osoby) należy:
 • zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej;
 • uzgodnic szczegóły;
 • dokonac wyboru skrytki i zarejestrowac ten fakt w kancelarii;
 • dokonać przwidzianych opłat;
 • uzyskać akt własności (jest on podstawowym dokumentem dla późniejszych działań).
  UWAGI PRAKTYCZNE:
 • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie.
 • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki, nie może scedować własności na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej.
 • Parafia nie wystawia faktury  zakupu. Jedynym dokomentem jest "akt własnośći"
 • W przypadku rezygnacji ze skrytki, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wniesionej w dniu zakupu. Poza tym kwota kaucji nie podlega rewaloryzacji.
 • Ustalanie wysokości opłat za krypty, urny, tabliczki, uchwyty, itp należy do uprawnień Rady Administracyjnej.
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń).

 

 

 

Sposób nabywania praw do skrytki przy kolumbarium
  Należy
 • Zapoznać się z rozporządzeniami dotyczącymi funkcjonowania kolumbarium.
 • Zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej.
 • Wybrać skrytkę - na chwilę obecną jest możliwość zaerezerwowania każdej wolnej skrytki.
 • Zarejestrować w kancelarii skrytkę i jej właściciela - potrzebne będą przy tym: nazwisko i imię/-na właściciela oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zarządzającej rezerwacją / własnością.
 • Opłacenie skrytki.
 • Przechowywać akt własności, który jest równocześnie dkoumentem podstawowym.

 

Koszt przedsięwzięcia
Zarezerwować / wykupić można jedynie niezajęte jeszcze skrytki. Prosimy pamiętać, iż miejsca nie opisane nie oznaczają miejsc wolnych. Stałą bowiem praktyką jest wcześniejsza rezerwacja, która dokonuje się przez wykupienie aktu własności. Dokładną informację o wolnych skrytkach możemy uzyskać w kancelarii parafialnej.
 • Przejęcie własności następuje po wpłaceniu całości zobowiązania.
 • Opłaty dokonać można:
  • gotówką,
  • czekiem( PCM HAMMERSMITH PARISH)
  • transferem bankowym (Sort code 30-94-57; Acc. 00619171).
 • W ramach tej opłaty włączony został koszt wykonania pierwszej tabliczki.
 • Opłata jednorazowa, co oznacza, że nie ma konieczności odnawiania własności po upływie jakiegoś czasu.
 • Cena skrytki ustalona została na £1,200,00 (uchwała RA z dnia 18-11-2019).
  TABLICZKI
 • Koszt wykonania ustala się na kwotę £120.00 (sto dwadzieścia).
 • Przy zakupie nowej skrytki koszt tabliczki wliczony jest w cenę skrytki.
 • Każda tabliczka ma kolor srebrny-matowy.
 • Ze względu na konfesyjny charakter kolumbarium, tekst do umieszczenia na tabliczce wcześniej powinien być przedstawiony do akceptacji proboszcza.
 • Możliwy jest montaż uchwytu na kwiaty (£20.00).
  URNY:
 • Parafia dysponuje metalowymi urnami
 • Rozmiar i kształt dedykowany jest do wielkości skrytek - jest to istotne w przypadku pochówku dwóch urn w jednej skrytce.
 • Kosz urny £200.00
 
Przenoszenie prochów

Rada Administracyjna jednogłośnie przychyliła się do stanowiska, że przenosiny prochów nie są możliwe.

Po złożeniu urny w skrytce dokonuje się akt woli zmarłego, należy uszanować miejsce wiecznego spoczynku. Od tego momentua dysponentem prochów staje się Parafia. Poza tym, przenoszenie prochów, rozumiane jako forma ex-humacji i pociąga za sobą wiele żmudnych procedur natury administracyjnej.

Ewentualny zwrot własności (czyli rezygnacja ze skrytki)

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rezygnacji z wykupionej wcześniej skrytki.

W tym celu należy:

 • skontaktować się z duszpasterzem lub Prezesem parafii;
 • przedstawić powody takiej decyzji;
 • zwrócić akt własności.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji należy liczyć się z odliczeniem kwoty amortyzacji:

 • jeżeli skrytka nie była jeszcze używana: zatrzymywana jest ¼ wpłaty
 • jeżeli w skrytce przechowywane były prochy: zatrzymywana jest ½ wpłaty.

Zatrzymanie tych środków uzasadnione jest kosztami utrzymania kolumbarium, sprzątania, napraw czy jego modernizacji.

Instalacja tablic informacyjnych

Montaż nowych tablic opisowych lub wymiana starych tablic odbywa się w miesiącach od 1. Kwietnia – 31. Października. Ustalenie to podytktowane jest względami technicznymi i warunkami atmosferycznymi . W pozostałym okresie (listopad - marzec) trwa techniczna przerwa.

Jakiekolwiek zmiany w opisie tabliczek lub ich wyglądzie (emblematy, zdjęcia, znaki wodne, układ napisów, itp.) należy wcześniej uzgodnionić z proboszczem lub uzyskać zgodę Rady Administracyjnej.

Uwagi praktyczne
 • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie.
 • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki nie może scedować jej na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej.
 • W przypadku rezygnacji, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wpłaconej w dniu zakupu (kwota nie jest rewaloryzowana).
 • Parafia nie wystawia faktury zakupu, a potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest "akt własności".
 • Rada Administracyjna ma prawo zmieniać wysokość opłaty.
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń).

 

Zalecenia odnośnie COVID-19

Msze online z kościoła św. Andrzeja Boboli

W jaki sposób najlepiej przygotować się do transmisji przed telewizorem, komputerem, tabletem czy laptopem?
Co przygotować, żeby było to ważne?

Pytanie zapewne zaskoczyło rzymskie dykasterie, odpowiedzialne za Liturgię, bo na ten temat cisz, jak na razie:-)
Dopóki jednak nie będzie jednoznacznych wytycznych, kierujmy się raczej intuicją i pragmatyzmem. Chodzi bowiem o skupienie się na istocie, a jest nią Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy Bóg. Proponujemy, zatem, by na miejscu centralnym (lub w niedalekiej odległosci od ekranu) umieścić krzyż lub jakiś obraz z postacią Chrystusa, albo Pismo Św., (bądź przynajmniej różaniec). Pomocne i zasadne bedzie też zapalenie świecy lub czegoś, co ułatwi nam modlitwę.
Warto też mieć jasną świadomość, że nie modlimy się do ekranu; że nie telewizor jest przedmiotem kultu. Tak na prawdę są to tylko instrumenty. Za ich pomocą przenosimy swoje serca i wyobraźnię do miejsca, gdzie tętni życie Kościoła, do Eucharystii! Może to będzie trywialne, ale warto zaryzykować wypowiedź kilkuletniej dziewczynki, która klęcząc z małym braciszkiem, przed obrazem Matki Bożej  tłumaczy mu: "bo to tak, jakbyś przez dziurkę od klucza chciał zaglądnąć do nieba".

Po naciśnięciu tego linku przeniesiesz się na stronę Playera, która daje możliwość oglądania Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła

 

Czy w obecnej sytuacji jest możliwość zamówienia intencji Mszy św.?

Sposób zamówienia intencji mszalnej - na szczęście tylko wydaje się być - zbyt skomplikowany.
W rzeczywistości jednak nie jest aż tak złożony, a w praktyce sprowadza się zaledwie do kilku kroków.
Spróbujemy je opisać poniżej:

 1. Kontakt z duszpasterzem lub kancelarią (chodzi o ustalenie daty i godziny Mszy z osobę, która ma dostęp do Księgi Intencji). Sam kontakt może być dopełniony na wiele sposobów:
  • kontakt osobisty - spotkanie z kapłanem lub Sekretarką parafialną;
  • kontakt emailowy - wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, zamieszczony na stronie głównej lub w menu: KONTAKT Z NAMI";
  • kontakt telefoniczny - najlepiej na numer parafialny (UWAGA: gdy nikt nie odbiera, można zostawić wiadomość na sekretarce. Oddzwonimy);
  • kontakt SMS'owy - można wysłać wiadomość tekstową na telefon komórkowy (np. proboszcz: 07973923026), albo Whats'sApp, Viber... (bądż komunikator, który jest dotępny dal wszystkich, a wiemy, że kożysta z nich przynajmnie jedna z osób wymienionych wyżej:-);
  • kontakt pocztowy - prosimy o list wysłany normalną pocztą.
 2. Podanie treści intecji mszalnej - to ważne, gdyż prośby bywają bardzo różne. Dla przykładu, bardzo pomone mogą być:
  • imiona zmarłych - jeżeli zamawiamy Mszę za ich dusze; 
  • imię /lub imiona osób, za których ma być sprawowana Msza święta;
  • jakaś specjalna prośba (np. rocznica urodzin, rocznica ślubu, chrztu, abstynencji, itp);
  • pomocną może być również informacja o ilości zamawianych Mszy świętych.
 3. W kolejnym kroku prosimy o podanie swojgo imienia i zawiska, a także numer telefonu lub innej formy kontaktu (w razie pilnej potrzeby).
 4. Podanie daty i godziny odprawienia Mszy św. Prosimy jednak pamiętać, że:
  • to parafia ustala możliwy termin i czas - po prostu, sprawdzamy stan rzeczywisty i odysłamy potwierdzenie wpisu,
  • terminaż intencji otwierany jest w pierwszej kolejności dla Instytucji i Organizacji (zwykle październik starego roku), a potem dopiero osobom indywidalnym,
 5. Ofiarę za zamówioną i odprawioną Mszę św. można:
  • przesłać na konto parafialne przez: PAYPAL SYSTEM, STRIPE SYSTEM, APPLE PAY, GOOGLE PAY
  • transfer na poniższe konto bankowe:
   Właściciel konta: PCM HAMMERSMITH PARISH
   Nazwa banku:    LLOYDS BANK
   Sort code:     30-94-57
   Konto nr:     00619171
   Referencja:    Mass Donation (data i godzina Mszy)
  • czekiem na PCM HAMMERSMITH PARISH
  • UWAGA: we wszystkich przypadkach prosimy, żeby zaznaczyć, że jest to Ofiara Mszalna (Mass Donation) + data i godzina Mszy świętej.
 6. W przypadku zastrzeżeń odnośnie daty czy godziny, prowadzimy ustalenia do chwili zadowolenia obywu stron.
Zapraszamy do uczestniczenia osobiście lub z bliskimi we Mszy świętej, sprawowanej w intencji Pani, online lub w kościele, jeśli będzie już taka możliwość.
 
Oprac.: ks. MReczek
Czym jest koronawirus?

Koronawirus  należy do rodziny wirusów, które stały się przyczyną zachorowań na SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) w latach 2002-2003 na świecie, choć jest on mniej poważny aniżeli SARS. Wirus został nazwany COVID-19. Wirusy z tej rodziny występują powszechnie, a ich wpływ może wahać się od lekkiego do poważnego.

Typowe objawy wywoływane przez wirus to m.in. gorączka i kaszel, które mogą rozwinąć się w zapalenie płuc, powodujące duszności i trudności z oddychaniem. Większość osób zarażonych koronawirusem cierpi na lekkie i średnie zachorowanie przypominające grypę. Ogólnie rzecz biorąc, koronawirus może wywołać bardziej poważne zachorowanie u osób z osłabionych systemem odpornościowym, u osób starszych i u osób z chorobami przewlekłymi jak cukrzyca, rak czy chroniczne choroby płuc. Śmiertelność jest niska i obecnie  wynosi ok. 2%, co jest nieco wyższą śmiertelnością niż w przypadku grypy. Niestety wirus ten powoduje wiele obaw ze względu na brak informacji i szerzące się mity.

Najważniejsze rzeczy, które możemy jako katolicy uczynić, to dokładnie przekazywać fakty, uspokajać i działać przeciwko uprzedzeniom wobec osób pochodzenia chińskiego i innych wspólnot.

Istotne jest, abyśmy powstrzymywali nastrój niepokoju. O ile dla wielu osób przebieg choroby jest łagodny, dla mniejszej grupy osób, zwłaszcza dla osób starszych i szczególnie narażonych ze względu na uprzednie zachorowanie na choroby takie jak rak, cukrzyca i choroby serca lub płuc, może być on bardzo poważny. Najważniejsze to dodawać innym otuchy.

Co należy czynić?

Kluczowe jest tutaj stosowanie zasady stopniowego podejmowania kolejnych kroków i uspokajanie, że najczęściej przebieg choroby jest łagodny. Jeśli pojawią się przypadki zachorowania lub nastąpi wzrost zachorowalności, należy podejmować kolejne kroki odpowiednio do rozwoju sytuacji

Gdzie mogę znaleźć najnowsze informacje?

Sytuacja ulega szybkim zmianom,a le warto monitorować najświeższe informacje:

NHS posiada procedury postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia i zakażenia wirusem.

Faza 1: Stan obecny (kilka przypadków w UK, żadnych przypadków zachorowań w lokalnej parafii)

Kluczowe kroki, które parafia ma podjąć:

 • Zapewnić, aby wszyscy zachowywali właściwą higienę (należy to czynić niezależnie od sytuacji), zwłaszcza podczas mszy św. i spotkań parafialnych
 • Najlepszym sposobem ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa jest, aby wszyscy stosowali zasady dobrej higieny, które skutecznie przeciwdziała roznoszeniu wirusa. Należy więc wywiesić załączony plakat informacyjny, który mówi nam:
  • Catch it – kichaj do chusteczki jednorazowej
  • Bin it – wyrzuć chusteczkę do kosza
  • Kill it – umyj ręce wodą i mydłem lub żelem do rąk zawierającym alkohol
 • Nie dotykaj twarzy, jeżeli nie umyłeś rąk
 • Osoby mające objawy podobne do przeziębienia lub grypy, należy poprosić, aby powstrzymały się od przekazywania znaku pokoju w formie dotykowej, otrzymywania komunii św. z Kielicha oraz poinformować je, że mają otrzymywać hostię wyłącznie na rękę (co i tak powinniśmy czynić podczas każdego sezonu grypowego).
 • Należy zapewnić porządne i regularne mycie powierzchni, które dotykane są przez wiele osób, np. klamki u drzwi.
 • Należy poprosić, aby każda osoba uczestnicząca we mszy św. dezynfekowała ręce z chwilą wejścia do kościoła, używając w tym celu dozowników żelu dezynfekującego (należy umieścić takie dozowniki z żelem przy wejściach do kościoła lub w przedsionkach)
 • Należy zapewnić, aby szafarze eucharystii przed rozdzieleniem i po rozdzieleniu komunii św. dezynfekowali dłonie (powinniśmy tak czynić zwyczajowo). Można to uczynić albo dokładnie myjąc ręce (myjąc mydłem i wodą co najmniej przed 20 sekund) w dyskretny sposób tuż przed udaniem się do prezbiterium, albo poprzez dyskretne użycie żelu dezynfekującego do rąk.
 • Pamiętajmy o właściwej technice mycia rąk i użycia żelu dezynfekującego. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-wash-your-hands/ , dostępny jest również plakat https://www.who.int/gpsc/5may/resources/posters/en/
 • Osoby związane z kateringiem w szczególny sposób muszą dbać o higienę rąk, także bardzo istotne jest właściwe mycie kubków, naczyń i przyrządów kuchennych oraz mycie powierzchni roboczych.
 • Na tym etapie nie jest konieczne zaniechanie komunii św. pod postacią Krwi Pańskiej ani tymczasowe zaprzestanie przekazywania znaku pokoju tak, jak zalecano w 2009 r. podczas pandemii grypy. Tego typu zalecenia zostaną wprowadzone tylko w przypadku wystąpienia poważnej epidemii na terenie UK, co w czasie sporządzania niniejszego dokumentu jest mało prawdopodobne. Osoby, u których wystąpiły objawy przeziębienia lub grypy powinny powstrzymać się od przekazywania znaku pokoju, jeżeli są obecne.
 • Podczas odwiedzin parafian w domach, należy umyć ręce przed udzieleniem sakramentów. Nie należy odbywać wizyt duszpasterskich osób, które poddają się samoizolacji do czasu jej zakończenia. Należy jednak zaoferować wsparcie przez telefon.
 • Odwiedziny osób przebywających w domach opieki lub szpitalach powinny odbywać się według zaleceń tamtejszego personelu lub władz sanitarno-epidemiologicznych.
Faza 2: Pewna liczba zachorowań w społeczności lokalnej lub przypadek zachorowania wśród społeczności danej parafii

Kluczowe zasady, które należy przestrzegać w danej parafii w takich okolicznościach:

 • Jest prawdopodobne, że będzie konieczne zaprzestanie rozdzielenia komunii św. pod obiema postaciami (hostię można podawać tylko na rękę).
 • Podczas podawania komunii na rękę należy starać się, aby położyć hostię na dłoń osoby przyjmującej w taki sposób, aby nie dotknąć dłoni tej osoby.
 • Zaprzestać tymczasowo przekazywania znaku pokoju w sposób fizyczny (dotykowy)
 • Pamiętajmy o właściwej technice mycia rąk i użycia żelu dezynfekującego.
  Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-wash-your-hands/ , dostępny jest również plakat https://www.who.int/gpsc/5may/resources/posters/en/
 • Podczas odwiedzin parafian w domach, należy umyć ręce przed udzieleniem sakramentów. Nie należy odbywać wizyt duszpasterskich u osób, które poddają się samoizolacji do czasu jej zakończenia. Należy jednak zaoferować wsparcie przez telefon.
 • Odwiedziny osób przebywających w domach opieki lub szpitalach powinny odbywać się według zaleceń tamtejszego personelu lub władz sanitarno-epidemiologicznych.
 • Należy tymczasowo zaprzestać wszelkiego cateringu (podawania herbaty, kawy itp.) podczas dużych zgromadzeń parafialnych, gdzie wiele osób dotyka kubków, przyrządów kuchennych, ciastek itp.
Faza 3: Liczne przypadki zachorowań w lokalnych parafiach

W obecnej chwili jest to mało prawdopodobne, ale nie wykluczone, że Faza 3 nastąpi. Może nastąpić w skali dekanatu, diecezji lub całego kraju.

 • Władze publiczne ogłoszą zalecenia ogólne dotyczące tymczasowego zakazu dużych zgromadzeń publicznych, a zatem wtedy będziemy wiedzieli, że wkroczyliśmy w tę fazę. Taka sytuacja występuje obecnie np. w Singapurze.
 • Msze św. i sprawowanie liturgii w miejscach publicznych oraz zgromadzenia parafialne powinny zostać zawieszone. Szczegółowe wytyczne zostaną wydane, jeżeli dojdziemy do tej fazy. Lecz w chwili powstawania niniejszego dokumentu nie jest to konieczne. Zostały opracowane odpoweidnie schematy postępowania do użytku dla Ordynariuszy, gdyby ich zastosowanie stało się wskazane.
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.